Welkom Links

Mindfulness

Mindfulness is terecht een indrukwekkende opmars begonnen. Het is een eenvoudige en eerlijke methode, het is niets anders dan bewust aanwezig zijn in het Hier en Nu. Het wordt ook aandacht training genoemd. Je traint jezelf om opmerkzaam aanwezig te zijn zonder te oordelen. Acceptatie en mildheid ten opzichte van alles wat zich op dit moment in je leven en in jezelf voordoet, vormen hierbij de basis.

Mindfulness (vol aandacht) is misschien het makkelijkst te begrijpen als je kijkt naar het tegenovergestelde ervan. Dat is (aandacht loos) leven op de automatische piloot. Let maar eens op hoe vaak onze geest in beslag wordt genomen door de planning van de dag, door onze zorgen, dagdromen of (vervelende) herinneringen,terwijl we routinematig onszelf douchen, in de keuken bezig zijn, auto rijden of werken.

Zonder dat je er erg in hebt ben je tijdens dat denken ook al bezig met interpreteren, conclusies trekken, commentaar leveren op de wereld, jezelf en anderen. Zo ga je emotioneel reageren op wat zich voordoet. Het gevolg is dat je jezelf ongemerkt in een negatieve stemming brengt en stress opwekt.

Wat kan mindfulness voor je betekenen?

Mensen gaan mindfulness doen om tal van redenen: meer rust of ontspanning ervaren, minder piekeren, beter om kunnen gaan met stress, zich beter kunnen concentreren, meer kunnen genieten, effectiever werken, beter slapen, enzovoort. Een waarschuwing is dan op zijn plaats want als je een bepaalde verwachting koestert, bekijk je alles vanuit die wat vernauwde blik. Met de kans dat je niet vindt wat je zoekt. Als je zonder verwachtingen of kritisch in een training stapt, kun je verrast worden door wat je vindt.

Je kunt iets heel anders bereiken dan datgene waarvoor je de training bent gaan doen. Het effect van aandacht voor jezelf kan onverwachte uitkomsten geven. Dat maakt het vaak extra mooi.

Uit onderzoek blijkt dat men op veel gebieden baat kan hebben bij mindfulness training. De belangrijkste zijn:

Hoe werkt het?

Zoals al eerder uitgelegd denken en handelen we voor een groot deel op onze automatische piloot, dat wil zeggen onbewust. Het is essentieel dat we onze eigen gedachte- en gewoontepatronen gaan herkennen. De eerste en noodzakelijke stap daarvoor is ons er bewust van zijn, die patronen opmerken. De dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

Om dit te kunnen moet je oefenen, oefenen en nog eens oefenen in het trainen van de aandacht en de kwaliteit van die aandacht. Je oefent in waarnemen, aandacht geven, niet-oordelen, accepteren. Dat klinkt simpel maar is in het dagelijks leven niet gemakkelijk.

Dit doe je door verschillende zittende en bewegende meditatie-oefeningen uit te voeren: zitmeditaties, loopmeditaties, ademfocus, lichaamsgerichte oefeningen en de bodyscan. Zoals de media, tv en krant, gebruikt worden om de aandacht op de buitenwereld te vestigen, zo richten we met meditatie de aandacht op onze “binnen”-wereld.

Naar boven

Wat willen we bereiken?

Als je los kunt laten “hoe het leven, de wereld, en jijzelf zouden moeten zijn”, en kunt accepteren dat “het is zoals het is “, dan wordt je denken niet meer bepaald door wat anders zou moeten zijn. Het wordt rustiger in je hoofd, je kunt helder denken, betere keuzes maken. Het spaart energie en je kunt je richten op wat wèl te beïnvloeden is. Je ontdekt dat je niet anders of beter hoeft te worden, maar dat je jezelf mag zijn!

De training: 8 x theorie met oefeningen

Elk cursusonderdeel bestaat uit een stukje theorie over de gedachtegang achter de oefeningen en daarbij de oefeningen zelf. Het gaat om zelf ervaren hoe je leert om dingen met aandacht te doen. Een les duurt tussen de 2 en 2,5 uur.

Je krijgt per les huiswerk mee, dit zijn meditatieoefeningen (MP3), welke je kunt downloaden via een email. Soms krijg je maakopdrachten of een (email) document om te lezen. Het is de bedoeling dat je gedurende de week die op de les volgt dit dagelijks doet. Houd rekening met een uur per dag.

Misschien vind je de oefeningen in eerste instantie wel suf of erg lang duren. Het kan zo zijn, dat je in het begin juist meer gestrest raakt van het oefenen, terwijl je mindfulness ging doen om te ont-stressen. Iedereen zal in meerdere of mindere mate deze en andere hindernissen tegenkomen. Houd vol, want met geduld en toewijding komt die rust wél!

Tijdens de bijeenkomsten doen we oefeningen en bespreken we in de kring wat er gebeurt en hoe het gaat. We gaan niet specifiek in op persoonlijke verhalen, maar wel op de ervaringen naar aanleiding van de oefeningen. Zo kunnen we van elkaar leren.

Naar boven