Balans Kleurentest

Test: drijfverentest, ontwikkeld door
C. Bekkenkamp (www.Balansgroep.nl).
Vanuit de enneagramtypen van Daniel Ofman is een test ontwikkeld die laat zien wat jouw drijfveren in het leven zijn. Die heb je geleerd vanaf het moment dat je een bewust mensje werd. Door ze te ontdekken, doorzien en als je wilt bij te schaven kun je loskomen van wat je moeilijk vindt in jezelf.
Wat is coaching?

Een voorbeeld:
Een stressprobleem kan zijn ontstaan doordat de balans tussen werk en privé verstoord is. Door het leren van time management kan dit evenwicht weer hersteld worden. Om het time management te kunnen inzetten moet dan misschien eerst de overtuiging dat je altijd 'Ja' moet zeggen worden ontkracht.

Coaching is het proces dat mensen voorwaarts helpt doordat zij worden ondersteund in:
  • Het onderzoeken van hun huidige situatie
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, dus wat je nu nodig hebt
  • Het stellen van doelen, dus wat je nu bereiken wilt
  • Het ondernemen van actie om deze doelen te bereiken
  • En tenslotte het wegnemen van weerstand (dat is alles, vooral gevoelens en overtuigingen,dat je belemmert stappen te zetten)

Bij loopbaan coaching kunnen testen nodig zijn, zoals een persoonlijkheidstest, een drijfveren test, biografisch onderzoek, onderzoek naar kwaliteiten en valkuilen enzovoort. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.