Welkom Links
Kruispunt

Het is vooral op dit gebied dat ik aandacht oefeningen gebruik. Mindfulness wordt het ook genoemd. Dat is met open, milde en niet-oordelende aandacht kijken naar alles wat er is. Dat zijn lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten in jezelf maar ook datgene wat er om je heen is en gebeurt. Door ruimte te maken in jezelf om daar bewust bij stil te staan en te leren het er te laten zijn (wat eigenlijk een vorm van accepteren is), komt er juist ruimte vrij om jezelf niet te veroordelen maar een vriendelijkheid naar jezelf toe te ontwikkelen! Vandaaruit kun je goede en moedige keuzes maken.

Relaties:

Een speciaal gebied, waar ik graag extra aandacht aan geef, is het signaleren van twijfels of ergernissen in relaties. Als ik dat opmerk bied ik aan om daar ook tijd voor in te ruimen. Want verbondenheid is de basis van elke (soort) relatie. Als de verliefdheid over is en het leven een appèl op je gaat doen komen al snel de eerste kwetsingen en barstjes in de relatie. Als dat de kans krijgt te groeien en te gaan woekeren is dat een gevaar voor (verdieping van) de relatie. En meestal is dat onnodig. Je kunt er over gaan praten en ontdekken welke patronen je allebei hebt om met dingen om te gaan. Zo kun je vroegtijdig verantwoordelijkheid nemen om je verbondenheid te verbeteren. En dat kun je ook alleen doen. Ik schaar me geheel achter het citaat van Harville Hendrix: “Je hebt twee mensen nodig om een relatie slecht te maken, maar meestal slechts één om de relatie weer goed te maken”.