Boomstronk

Wat is coaching?

Een voorbeeld:
Een stressprobleem kan zijn ontstaan doordat de balans tussen werk en privé verstoord is. Door het leren van time management kan dit evenwicht weer hersteld worden. Om het time management te kunnen inzetten moet dan misschien eerst de overtuiging dat je altijd 'Ja' moet zeggen worden ontkracht.

Coaching is het proces dat mensen voorwaarts helpt doordat zij worden ondersteund in:
  • Het onderzoeken van hun huidige situatie
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, dus wat je nu nodig hebt
  • Het stellen van doelen, dus wat je nu bereiken wilt
  • Het ondernemen van actie om deze doelen te bereiken
  • En tenslotte het wegnemen van weerstand (dat is alles, vooral gevoelens en overtuigingen,dat je belemmert stappen te zetten)